Dynamiczna elektroneurostymulacja (DENS-terapia) jest to procedura polegająca na stosowaniu słabych prądów impulsowych do oddziaływania na biologicznie aktywne punkty i strefy ludzkiego ciała w celu otrzymania konkretnych leczniczych efektów. Metoda DENS łączy w sobie zasady fizjoterapii i refleksoterapii. Wykorzystuje wiedzę o naturalnych zdolnościach samonaprawczych ludzkiego organizmu i roli impulsów elektrycznych w procesach autoterapeutycznych.Włączenie refleksoterapii do metody DENS zapewnia jej skuteczne oddziaływanie na organizm poprzez receptory na skórze, odpowiadające za komunikację centralnego układu nerwowego z określonym organem wewnętrznym poddanym terapii.


D - dynamiczna:
Zasadnicza różnica DENS-terapii w porównaniu z innymi metodami fizykoterapii polega na tym, że jej stosowanie nie powoduje przyzwyczajenia się organizmu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniego impulsu, który stale zmienia swój kształt w trakcie zabiegu. Stąd termin "dynamiczna". Ta cecha pozwala stosować DENS-terapię przez dłuższy czas, co jest ważne przy leczeniu bólu przewlekłego oraz przy stałym leczeniu podtrzymującym.

E - elektro:
Czynnikiem leczniczym w aparatach DENS jest słaby prąd impulsowy o niskiej częstotliwości. Specyfika takiego prądu polega na tym, że ma on "fizjologiczne" parametry, czyli "zrozumiałe" dla organizmu (częstotliwość, moc, kształt impulsu) i nie może zaszkodzić. Prąd impulsowy jest dobrze tolerowany przez osoby w różnym wieku i może być stosowany przy ciężkich chorobach zarówno w placówkach opieki medycznej jak i w warunkach domowych.

N - neuro:
Miejscem stosowania DENS-terapii są określone obszary skóry, w których znajduje się ogromna ilość zakończeń nerwowych.

Z powodu specyficznej budowy układu nerwowego człowieka, cały nasz organizm jest "rzutowany" na skórę. Działając na nerwowe zakończenia (receptory) w skórze, tym samym wpływamy na pracę organów wewnętrznych. Pozwala to bez użycia środków farmakologicznych zlikwidować ból lub stan zapalny, zmniejszyć obrzęk, regulować napięcie naczyń.  

S - stymulacja:
Stymulacja to inaczej oddziaływanie. W fizjoterapii i refleksoterapii stymulowanie punktów i obszarów na skórze może odbywać się za pomocą igły, palca, lasera, magnesu itp. W naszym przypadku jest to elektroneurostymulacja, czyli stymulacja za pomocą impulsów elektrycznych w celu otrzymania pożądanego skutku zdrowotnego.


Skuteczność metody DENS

Organizm człowieka jest niezwykle skomplikowaną całością, w której występuje bardzo wiele zależnych od siebie zjawisk i procesów życiowych. Stany chorobowe i dysfunkcje poszczególnych elementów organizmu często wpływają destrukcyjnie na zdrowe organy powodując ich osłabienie i tym samym wzrost zagrożenia powikłaniami lub innymi chorobami. Dlatego tak istotną rzeczą jest podejście do każdego Pacjenta w sposób indywidualny i uwzględnienie przy opracowaniu terapii całości stanu jego organizmu.
Skuteczność terapii DENS jest częściowo zależna od niektórych czynników indywidualnych, takich jak: rodzaj i stopień zaawansowania dysfunkcji, przebyte wcześniej choroby czy ogólny stan zdrowia Pacjenta. Im stan jest poważniejszy, tym dłużej należy stosować terapię. Ale statystycznie w 97%-ach przypadków, wcześniej czy później terapia DENS przynosi pożądany efekt. Świadczą o tym wyniki badań klinicznych prowadzone na odpowiednio licznych grupach pacjentów poddawanych działaniom tej terapii. Badania te są prowadzone m.in. przez Państwową Akademię Medyczną im. I.I. Miecznikowa w Petersburgu. Poniżej przedstawiamy tabelę porównawczą pokazującą skuteczność terapii DENS w przypadkach leczenia niektórych chorób:


Nazwa choroby
Znacząca poprawa
Niewielka poprawa
Brak reakcji
Pogorszenie stanu
Choroba niedokrwienna serca
76
20
2
0
Zapalenie płuc
63
0
0
0
Uporczywy ból kręgosłupa
185
3
0
0
Rwa kulszowa
137
1
0
0
Dna moczanowa
94
6
1
0
Zwyrodnienie stawu kolanowego
118
9
7
0
Migreny o różnym podłożu
141
9
8
0
Nadciśnienie tętnicze
79
2
6
0
Niedowład poudarowy kończyny
83
4
7
0

Łączna liczba pacjentów:
976
54
31
0

Źródło danych: Państwowa Akademia Medyczna w St. Petersburgu

Z tych danych wynika, że po zastosowaniu terapii DENS, wśród łącznej liczby 1,061 pacjentów, aż u 97,6% osób stwierdzono poprawę stanu zdrowia. Istotne jest także to, że jednocześnie u żadnego z nich nie zaobserwowano pogorszenia stanu.