Kręgosłup

Nie leczone lub źle leczone schorzenia kręgosłupa mogą prowadzić do inwalidztwa. Dlatego tak ważna jest właściwa terapia już od chwili, gdy pojawia się problem.

Najczęstsze przyczyny dolegliwości kręgosłupa to przeciążenia mięśni przykręgosłupowych i zmiany zwyrodnieniowe. W zaawansowanych stadiach tych zmian dochodzi do uszkodzenia krążków międzykręgowych oraz do rozwoju dyskopatii, która jest szczególnie uporczywa i dokuczliwa. Terapia ma sprawić, by ból ustąpił (lub złagodniał), ale najważniejsze jest powstrzymanie postępu zmian i utrzymanie funkcji kręgosłupa.
Najlepsze efekty w leczeniu chorób narządu ruchu daje łączenie ćwiczeń z terapią neurostymulacyjną prądami o niskiej częstotliwości w zakresach 10 - 400 Hz dobranych do charakteru dolegliwości i stopnia degradacji kręgosłupa.

Prądy małej częstotliwości są to prądy złożone z impulsów elektrycznych o różnym przebiegu i częstotliwości, wykorzystywane do stymulacji nerwów i mięśni. Wykonywanie tego zabiegu wymaga dokładnej znajomości tzw. punktów motorycznych nerwów i mięśni na skórze.

Rodzaje elektrostymulacji: prąd impulsowy Traberta wprowadza mięsień w drżenie, dzięki czemu ulega on rozluźnieniu, a jednocześnie działa przeciwbólowo. Prądy te działają korzystnie w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa, zespołach bólowych kręgosłupa oraz w stanach zwiększonego napięcia mięśniowego. Prądy diadynamiczne są szczególnie przydatne w leczeniu zespołów bólowych występujących w przebiegu zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i dyskopatii oraz rwy kulszowej i ramiennej. Powstają one w wyniku "prostowania" prądu sinusoidalnie zmiennego o częstotliwości 50 Hz. Wykazują silne działanie przeciwbólowe i przekrwienne. Prądy interferencyjne są to prądy średniej częstotliwości, które powstają w wyniku interferencji (nakładania się) w tkankach dwóch prądów przemiennych. Mają działanie przeciwbólowe, poprawiają kurczliwość mięśni oraz zwiększają ukrwienie naczyń. Wszystkie te rodzaje prądów są elementami składowymi oferowanej przez nasz Gabinet terapii DENS.

Najlepsze efekty dają zabiegi powtarzane codziennie. Czas ich trwania wynosi 18-26 minut. Działają korzystnie w przypadku zespołów bólowych szyi, barku, bólu międzyżebrowego, bólu lędźwiowego, zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i dyskopatii. Są wyjątkowo skuteczne i pozostawiają długotrwały efekt terapeutyczny. Zabiegi te bowiem nie tylko usuwają doraźne skutki dysfunkcji kręgosłupa ale przede wszystkim usuwają lub minimalizują przyczyny jej powstawania.