Bóle migrenowe

Migrena to ból głowy, który bardzo utrudnia codzienne życie. Trudno z nią walczyć. Okazuje się jednak, że terapia DENS jest niezwykle skuteczna u chorych cierpiących na migrenę.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na migrenę cierpi 11% dorosłej populacji, czyli aż 324 miliony osób. To także problem wielu Polaków; szacuje się, że w Polsce bóle migrenowe dotykają jednej na osiem osób. Część z nich choruje na migrenę przewlekłą, w której ataki bólu występują co najmniej 15 dni w miesiącu! Ze względu na rozpowszechnienie oraz skutki ekonomiczne, choroba stanowi poważny problem społeczny. Warto zatem wiedzieć, że istnieje metoda alternatywna w stosunku do farmakoterapii, neurostymulacja, która w terapii migreny wykorzystuje impulsy elektryczne.

Migrena to powtarzający się, zwykle jednostronny, pulsujący ból głowy o dużej intensywności, trwający najczęściej od 4 do 72 godzin. Jednak aby mówić o migrenie, bólowi towarzyszyć musi co najmniej jeden inny objaw: nudności i wymioty, światłowstręt lub nadwrażliwość na hałas lub zapach. W 20% przypadków napad bólowy poprzedza tzw. aura, objawiająca się np. mroczkami przed oczami, trudnościami z wysławianiem się, a nawet niedowładami rąk.

Powtarzające się napady bólowe powodują znaczące pogorszenie jakości życia chorego, niekiedy aż do całkowitego upośledzenia w obszarze zawodowym i prywatnym. W przypadku migreny przewlekłej, na którą cierpi ok. 800 tys. Polaków, odczucia bólowe mogą trwać nawet codziennie!


FARMAKOLOGICZNE LECZENIE MIGRENY

Ból migrenowy jest dolegliwością o ogromnym nasileniu, więc najistotniejsza dla osób zmagających się z migreną jest szybka ulga w cierpieniu. Najczęściej stosowaną metodą uśmierzania bólu jest więc sięgnięcie po leki. Choć istnieje wiele leków umożliwiających leczenie migreny (leki przeciwbólowe, niesteroidowe leki przeciwbólowe, tryptany i inne), zarówno doraźne, w trakcie napadu bólowego, jak i profilaktyczne, to część pacjentów nie odpowiada lub nie toleruje zaproponowanej terapii farmakologicznej. Należy bowiem wiedzieć, że środki farmakologiczne dają znaczące ryzyko wystąpienia poważnych, uciążliwych skutków ubocznych, sięgające aż 50%. Stąd, farmakoterapia w leczeniu migreny musi być indywidualnie dobierana i prowadzona przez lekarza.

Ponadto, chorzy, bojąc się kolejnych napadów bólu, często przyjmują nadmierne ilości tabletek lub łączą różne leki, co stwarza ryzyko przedawkowania i niekorzystnych interakcji. Szacuje się, że 10-15% osób cierpiących na przewlekłe bóle głowy cierpi na tzw. polekowe bóle głowy („z odbicia”, ang. drug rebound headache) wywołane przyjmowaniem nadmiernych ilości środków farmakologicznych! Pojawienie się polekowych bólów głowy w obrazie choroby można rozpoznać dzięki zwiększeniu liczby i czasu trwania napadów migrenowych. To zamknięte koło można przerwać odstawiając nadużywane farmaceutyki, jednakże polekowe bóle głowy ustępują dopiero po pewnym czasie od zaprzestania nadużywania leków.


NEUROSTYMULACJA – TECHNOLOGICZNA ALTERNATYWA

Brak możliwości zastosowania farmakoterapii we wszystkich przypadkach migreny skłonił środowisko medyczne do poszukiwania innych form terapii. Zwiększenie możliwości terapeutycznych osiągnięto dzięki metodzie neurostymulacji, która stała się nie tylko metodą leczenia u pacjentów opornych lub nie tolerujących leczenia farmakologicznego, ale również metodą leczenia z wyboru dla wielu osób cierpiących na migrenę.

Terapia DENS to metoda polegająca na zastosowaniu precyzyjnie dobranych elektroimpulsów do wybiórczej stymulacji nerwów. Ten rodzaj elektroterapii znany jest jako metoda terapeutyczna od ponad 20 lat, ale dopiero kilka lat temu znalazł zastosowanie w leczeniu migrenowych bólów głowy. Podstawowym założeniem terapii DENS jest modulacja struktur układu nerwowego zaangażowanych pośrednio lub bezpośrednio proces nocycepcji (powstawania odczucia bólowego) od momentu przetwarzania bodźca do jego percepcji na poziomie mózgowia.

Pierwotnie neurostymulacja była zabiegiem wykonywanym wyłącznie przez lekarzy. Prawdziwy przełom, umożliwiający szersze zastosowanie tej metody u osób zmagających się z migreną, przyniosło opracowanie terapii DENS, dzięki której możliwe jest stosowanie neurostymulacji w warunkach pozaszpitalnych a także w zaciszu domu pacjenta. DENS Osteo to zaawansowane technologicznie urządzenie służące do elektrostymulacji potylicznych nerwów obwodowych. Elektrostymulacja ma charakter przezskórny. Na szyi i karku mocuje się odpowiednie elektrody podłączone do aparatury, która - generując impulsy elektryczne odpowiedniej i ściśle określonej częstotliwości - stymuluje gałęzie potyliczne nerwu trójdzielnego.