Ludzki organizm ma wiele sposobów obrony przed chorobami i bólem. Wystarczy je wykorzystać.

Zapomnij o bólu.

Czym jest DENS?

DENS jest metodą terapeutyczną, która opiera się na powszechnie znanej i naukowo udowodnionej tezie, że proces leczenia nie jest skuteczny, jeżeli nie jest realizowany przez sam organizm. Ciało człowieka ma wszystkie niezbędne rezerwy, aby być zdrowym. Terapia DENS pozwala je optymalnie wykorzystać.

Nasz gabinet jest jednym z nielicznych w kraju, który oferuje Pacjentom wszelkie możliwe zabiegi terapeutyczne, rehabilitacyjne i kosmetologiczne DENS, opracowane, przebadane oraz dopuszczone do stosowania przy użyciu najnowocześniejszych osiągnięć techniki medycznej wysokich technologii (tzw. high techmed).

 
Jest to niezwykle skuteczna metoda wykorzystująca wiedzę o naturalnych zdolnościach samonaprawczych ludzkiego organizmu i roli impulsów elektrycznych w procesach autoterapeutycznych. Pozwala uzyskać efekty lecznicze w schorzeniach: systemu nerwowego, układu krążenia, mięśni i stawów (w tym osteoporozy), układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, systemu gospodarki hormonalnej i wielu, wielu innych. Jest nieoceniona zarówno w terapii chorób jak i rehabilitacji pourazowej lub pooperacyjnej.


Dolegliwości

Czym jest choroba z punktu widzenia terapii DENS?

Błona każdej zdrowej komórki organizmu drga ze ściśle określoną częstotliwością. Jej stan chorobowy lub inna dysfunkcja objawiają się tym, że mikrodrgania te mniej lub bardziej odbiegają od normy właściwej dla zbudowanej z tych komórek zdrowej tkanki ludzkiego ciała. Metoda terapii DENS pozwala skutecznie wspomagać eliminację tych zaburzeń poprzez przywrócenie komórkom właściwej im częstotliwości drgań.

Właśnie ta cecha umożliwia niezwykle czułej aparaturze DENS rozpoznanie stanu chorobowego i ustabilizowanie częstotliwości drgań błony komórkowej na właściwym poziomie charakterystycznym dla zdrowej tkanki. Dla każdej rozpoznanej w ten sposób choroby (dotyczy to także chorób bezobjawowych) urządzenie diagnostyczne dobiera właściwy program terapii, który następnie uruchamiany jest na aparaturze terapeutycznej i rehabilitacyjnej.

Dzięki tym indywidualnym cechom organizmu oraz wysoce zaawansowanej technologii medycznej możliwe jest realizowanie procedur terapeutycznych wspomagających leczenie niezwykle wielu chorób i dolegliwości. Terapia DENS nie jest skuteczna jedynie w przypadku wad i chorób wrodzonych.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania wstępnych informacji co do możliwości podjęcia terapii w przypadku konkretnej choroby lub dolegliwości. Szczegółowe informacje udzielane są wyłącznie osobiście po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu medycznego z Pacjentem lub po wykonaniu badania diagnostycznego DENS.